FLAGI SAMORZĄDOWE

Dla miast, gmin, powiatów, województw flagi samorządowe to nieodzowna część promocji, budowania wizerunku i utrwalania tożsamości regionalnej. Na flagach samorządowych najczęściej widnieją herby i emblematy oraz barwy charakterystyczne dla danego miasta, regionu czy województwa.